Design Sprint

Viikossa ideasta protoksi

Tutustu Design Sprint -tekniikkaan

Design Sprint on tiivis prosessi, joka mahdollistaa nopean tuotekehityksen, uusien ominaisuuksien luomisen olemassa oleviin palveluihin tai ratkaisujen löytämisen suuriin haasteisiin. Se tarjoaa suurimman hyödyn tiivistämällä mahdollisesti kuukausien kehitystyön yhden viikon intensiiviseen työjaksoon.

Viikon aikana ideoista muovataan konkreettinen konsepti, josta tuotetaan prototyyppi ja testataan se välittömästi käyttäjien kanssa. Design Sprintin avulla saavutetaan paljon tuloksia lyhyessä ajassa ja oppiminen korostuu prosessin keskiössä.