Business Model Canvas

Business Model Canvas

Mikä on BMC?

Business Model Canvas tarjoaa yksinkertaisen ja visuaalisen tavan hahmottaa ja suunnitella liiketoimintastrategiaa.

BMC auttaa organisaatioita hahmottamaan koko liiketoimintamallinsa yhdellä sivulla. Tämä auttaa tiimiä ymmärtämään, miten eri osa-alueet liittyvät toisiinsa. BMC pakottaa organisaation keskittymään asiakasarvoon ja selvittämään, miten se voi tarjota parempia ratkaisuja asiakkailleen.

Työkalu auttaa myös tunnistamaan liiketoiminnan riskit ja haasteet varhaisessa vaiheessa.

Value Proposition Canvas

Mikä on VPC?

Työkalu keskittyy yksityiskohtaisemmin asiakasarvon ja tuote- tai palveluidean väliseen suhteeseen. Se toimii BMC:n rinnalla auttaen tarkentamaan, miten yritys aikoo tarjota arvoa asiakkailleen.

Value Proposition Canvas koostuu kahdesta pääosasta: asiakasprofiilista ja arvolupausosasta. Asiakasprofiili auttaa ymmärtämään asiakkaan tarpeita, toiveita ja ongelmia. Arvolupausosa puolestaan auttaa määrittelemään, miten organisaation tuote tai palvelu vastaa näihin tarpeisiin ja tarjoaa ratkaisun.

Business Model Canvas auttaa ymmärtämään, miten yritys toimii kokonaisuutena, kun taas Value Proposition Canvas auttaa syventämään ymmärrystä asiakkaalle tuottamastaan arvosta.